Migraine en voeding

Heftige hoofdpijn, misselijk, braken, diarree, overgevoelig voor licht en geluid. Het zijn enkele van de verschijnselen die horen bij een migraine aanval. Een migraine aanval kan enkele uren tot enkele dagen duren en meerdere keren per maand voorkomen.

Tijdens een heftige aanval is de patiënt niet in staat om te werken of deel te nemen aan sociale gebeurtenissen. Het heeft daarom een enorme weerslag op het leven van de patiënt en psychische klachten kunnen het gevolg zijn.

Een migraine aanval wordt getriggerd door allerlei factoren, zoals fysieke-, emotionele-, of hormonale factoren, door sterke prikkeling van zintuigen, medicatie, allergieën, klimatologische factoren, maar ook voeding.

Stress (80%) en hormonen (67%) zijn de belangrijkste trigger voor migraine, maar voeding is met 27% toch nog goed voor een 13e plek. Dit geeft aan dat het belangrijk is voor migrainepatiënten om goed naar hun voeding te kijken omdat zo mogelijk migraineaanvallen verminderd kunnen worden. Alcohol, kaas en chocolade zijn de belangrijkste triggers op het gebied van voeding. Echter, welke voeding de trigger veroorzaakt kan voor iedereen anders zijn.

Indien je migraineklachten hebt en je graag eens samen met mij wilt kijken naar jouw voedings- en bewegingspatroon, nodig ik je uit om een afspraak te maken. Ik zal je dan een dagboek bij laten houden waarin je opschrijft wat je eet, wat je aan beweging hebt gedaan, maar ook hoe je je voelde en of je migraine hebt gehad. Op deze manier kunnen we mogelijk boven water krijgen wat jouw triggers zijn en samen kijken naar de mogelijkheden. Migraine zal waarschijnlijk nooit helemaal uit je leven verdwijnen, maar misschien kunnen we het aantal aanvallen wel verminderen of de aanvallen korter maken.