Merlijn Voedingsadvies | BGN Gewichtsconsulente | Leidsche Rijn

De BGN-Gewichtsconsulent: Merlijn Voedingsadvies

Afgelopen week verscheen er een onderzoek van de Consumentenbond naar de werkwijze van diverse Gewichtsconsulenten. Uit dit onderzoek blijkt dat een deel van de gewichtsconsulenten niet werkt volgens de voorschriften. Dit bleek ook het geval bij een enkele BGN-Gewichtsconsulent.

Er zijn 23 gewichtsconsulenten bezocht door een mysteryshopper. 21 daarvan zijn aangesloten bij de BGN (Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland).

Tijdens het eerste bezoek bleek dat er niet altijd gevraagd werd naar het doel van de cliënt, naar de medische situatie en gezondheidsklachten. Ook werd niet altijd gevraagd naar eventueel medicijngebruik. Dit zijn echter essentiële vragen. Een Gewichtsconsulente mag namelijk geen mensen behandelen met medische klachten. Deze mensen moeten worden doorverwezen naar een arts of diëtist. Een BGN-Gewichtsconsulent adviseert cliënten op basis van de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum en de adviezen van de Gezondheidsraad.

Het aangesloten zijn bij de BGN is een kwaliteitskeurmerk, aangezien een consulent aan strenge opleidingscriteria moet voldoen om zich aan te kunnen sluiten. Ook als een consulent eenmaal aangesloten is, moeten er tijdens het lidmaatschap de nodige nascholingspunten worden behaald en wordt er vanuit de beroepsvereniging toegezien op de naleving van de voorschriften door de consulenten.

Helaas is het beroep en de beroepsvereniging nu negatief in het nieuws gekomen en dat is niet terecht. Er zijn zo’n 2000 gewichtsconsulenten aangesloten bij de beroepsvereniging en daarvan zijn er slechts 21 bezocht. En van die 21 was het bij een enkeling niet op orde. Ik ben er van overtuigd dat het overgrote deel van de Gewichtsconsulenten hart heeft voor het vak en de regels zoals deze gelden naleven.

Het beroep is jammer genoeg niet beschermd, waardoor iedereen zich Gewichtsconsulent mag noemen. De BGN-Gewichtsconsulent heeft een gedegen beroepsopleiding gevolgd en volgt regelmatig bijscholingen. Daarnaast volgen zij de ontwikkelingen en nieuwsfeiten van Het Voedingscentrum en De Gezondheidsraad op de voet. De consulten van een Gewichtsconsulent die is aangesloten bij de BGN worden vaak vergoed door de zorgverzekaars vanuit de aanvullende verzekering.

Ik zelf herken mij niet in de uitkomst van het onderzoek. Voorafgaand aan het intakegesprek heb ik altijd al een uitgebreid telefonisch kennismakingsgesprek gevoerd met de nieuwe cliënt en hebben zij mij een voedingsdagboek en vragenlijst over de algemene gezondheid toegestuurd. Op basis daarvan bereid ik het intakegesprek voor en stel ik nadere vragen over de gezondheid, doelen en motivatie. Ook vraag ik naar de leefsituatie en naar de mogelijkheden om te bewegen. Op basis van alle verzamelde informatie stel ik een op maat gemaakt plan van aanpak op. Zo lang als nodig begeleid en coach ik de cliënten naar het gewenste doel. Lees ook https://www.merlijnvoedingsadvies.nl/diensten/ of https://www.merlijnvoedingsadvies.nl/over/ om mij en mijn werkwijze te leren kennen. Ik nodig je dan ook van harte uit om de stap naar een gezondere leefstijl te zetten en contact met mij op te nemen.